Pogoji poslovanja

 

Splošna določila opredeljujejo uporabo spletne strani Spletne trgovine E-branjevke ter razmerja med kupci in Spletno trgovino E-branjevka (v nadaljevanju STEB). Za uporabo STEB mora registrirani uporabnik soglašati z vsebino splošnih določil.


V primeru spremembe Splošnih določil Spletno trgovino E-branjevka je Rast tim d.o.o. dolžan pravočasno obvestiti vse kupce.

1. Registracija

Za uporabo STEB je potrebno opraviti registracijo uporabniškega računa. Uporabniški račun posameznega registriranega uporabnika STEB (v nadaljevanju kupec) slednjemu omogoča:

 • naročanje izdelkov – kupovanje,
 • pregledovanje dosedanjih nakupov 
 • oblikovanje seznama priljubljenih izdelkov 
 • popravljanje in preklic oddanih naročil 

Kupec jamči, da so podatki v uporabniškem računu pravi in točni. Vse spremembe podatkov v uporabniškem računu je kupec dolžan dopolniti oziroma popraviti sam, in sicer v rubriki "osebne nastavitve".

2. Varnost osebnih podatkov

Kupec se strinja, da Rast tim d.o.o. zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke na uporabniškem računu kupca. Rast tim d.o.o. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca rokoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo uporabljal in obdeloval izključno z namenom izboljševanja in uvajanja novih storitev na Spletni trgovini E-branjevka.

3. Varnost trgovanja preko spleta

Varno uporabo STEB zagotavlja Rast tim d.o.o., s kombinacijo različnih varnostnih mehanizmov:

 • Varnosti protokol Secure Socket Layer ( v nadaljevanju SSL). SSL skrbi za zapleteno kodiranje in dekodiranje podatkov , ki se prenašajo med kupcem in MST, in sicer s 128 bitnim ključem. S tem je onemogočeno nepoklicano prestrezanje podatkov.
 • Sistem uporabniških imeni in gesel
 • Sistem osebnih kod

4. Naročanje

V STEB so kupcu na voljo izdelki iz kataloga izdelkov STEB, ki so razvrščeni v blagovne skupine. S potrditvijo v treh korakih kupec odda naročilo. V rubriki »zgodovina nakupov« ima kupec možnost oddano naročilo popraviti ali razveljaviti, vendar le dokler ima naročilo status »ni obdelano«. Odstop kupca od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oz. v skladu z Obligacijskim zakonikom (za pravne osebe). Naročilo lahko kupec odda za največ 3 koledarske dni v naprej, pri čemer niso upoštevane nedelje in prazniki. 
Rast tim d.o.o. si pridržuje pravico preveriti vsakega kupca ob njegovem prvem oddanem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko navedeno v uporabniškem računu kupca.

5. Cene izdelkov

Kupec plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo naročilo oddano. V vseh cenah je vštet 9,5% DDV-ja.

6. Plačevanje naročenega blaga

Kupec naročeno blago plača ob prevzemu blaga. 
Kupci, ki so fizične osebe plačujejo naročene izdelke z gotovino.Pravne osebe pa imajo možnost še z odlogom plačila na račun firme. Za plačevanje z odlogom se mora kupec predhodno dogovoriti s prodajalcem. Vse informacije kupec prejme na telefonski številki: 051/247-552 ali na E-naslovu info@e-branjevka.si

7. Dostava

Vsa naročila v Spletni trgovini E-branjevke, dostavljamo na poljuben naslov po osrednji Sloveniji (Ljubljana z okolico). Za dostavo naročila mora biti:

 • zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije navedene na naročilu;
 • zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji navedeni na naročilu.

7.1 Dostava območje STEB

Blago dostavljamo znotraj naslednjih območij:

Ljubljana z okolico:
ožje dostavno območje:

 • Mesto Ljubljana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
širše dostavno območje:

 • Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani
 • Domžale, Zaboršt, Prelog, Rodica, Vir, Dob, Količevo, Ihan, Dragomelj, Pšata, Zgornje Jarše, Spodnje Jarše in Srednje Jarše
 • Mengeš, Loka pri Mengšu, Trzin, Depala vas
 • Radomlje, Preserje pri Radomljah
 • Dobrova
 • Brezovica, Lukovica pri Brezovici, Dragomer
 • Črna vas
 • Grosuplje, Lavrica, Škofljica
 • Vrhnika

7.2. Čas dostave

Čas dostave od ponedeljka do sobote je predstavljen v spodnjih dveh tabelah, določena je tudi ura, do katere je potrebno naročilo oddati, če kupec želi izdelke prejeti še na dan oddaje naročila.
Čas dostave od ponedeljka do petka:

Čas dostave: Zadnji čas za naročilo:
Od 10.00 do 12.00 naročilo oddano do 20.00 ure predhodni dan
Od 12.00 do 14.00 naročilo oddano do 8.00 ure
Od 14.00 do 16.00 naročilo oddano do 10.00 ure
Od 16.00 do 18.00 naročilo oddano do 12.00 ure
Od 18.00 do 20.00 naročilo oddano do 12.00 ure

Čas dostave v soboto:

Čas dostave: Zadnji čas za naročilo:
Od 10.00 do 12.00 naročilo oddano do 20.00 ure predhodni dan
Od 12.00 do 14.00 naročilo oddano do 8.00 ure
Ob 14.00 do 16.00 naročilo oddano do 10.00 ure

7.3. Prevzem blaga

Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

7.4. Stroški dostave blaga

Dostava blaga je brezplačna za naročila v vrednosti 60 € in več. Za ostala naročila znašajo stroški dostave:

 • 3 EUR za dostavo znotraj ožjih dostavnih območij (točka 7.1.)
 • 6 EUR za dostavo znotraj širših dostavnih območij (točka 7.1.)

V primeru, da kupec blaga ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava se kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave.


8. Ravnanje z blagom

Po zakonu o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena.

9. Pritožbe in reklamacije

Skladno z določili 43.a. člena ZVPot (Ur. L. RS, št. 98/04 in 126/07), ki določa izjeme po sicer veljavnih določilih, ki veljajo za pogodbe sklenjene na daljavo, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe.
43.a. člen »Določila Zakona o varstvu potrošnikov ( Ur. L. RS, št. 98/04 in 126/07) o pogodbah, sklenjenih na daljavo, se ne uporabljajo za pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je namenjeno vsakodnevni porabi in ga potrošniku na dom, njegovo prebivališče ali njegovo delovno mesto dobavljajo prodajalci.«

10. Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije sta kupcu na voljo E-naslov e-branjevka.si in telefon 051/247-552 (od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00 ure).

11. Končna določba

Ta Splošna določila Spletne trgovine E-branjevka pričnejo veljati z dnem 11.2.2010. S tem dnem prenehajo veljati dosedanja Splošna določila Spletne trgovine E-branjevka.